Carolyyy

68 tekstów – auto­rem jest Ca­rolyyy.

Ob­sesja na je­go pun­kcie dochodziła do ta­kiego mo­men­tu, że nie dość że przez ja­kiś czas nie prałam ub­rań po naszym spot­ka­niu - by czuć je­go za­pach, to na­wet zos­ta­wiałam gu­my żute po po­całun­ku by czuć je­go smak... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 sierpnia 2010, 13:19

Niekiedy przychodzi ta­ki czas, że ludzie których kocha­my za­pomi­nają nam to odwzajemniać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 sierpnia 2010, 00:14

Ludzie często roz­cza­rowują, ale co będzie gdy pew­ne­go dnia obudzisz się i zro­zumiesz, że to Ty jes­teś roz­cza­rowa­niem ? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 sierpnia 2010, 15:48

Próbując kimś ma­nipu­lować pa­miętaj, że re­wanż może być piekłem. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 sierpnia 2010, 12:49

Niepow­tarzal­ne uczu­cie gdy budzisz się i nie czu­jesz już miłości która od daw­na ka­leczy twe ser­ce. Na­wet gdy trwa to tyl­ko przez chwilę. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 7 lipca 2010, 19:42

Już na zaw­sze w kar­tach his­to­rii za­pisze­my się ja­ko naród męczeński. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 kwietnia 2010, 18:09

Zbyt wiele słodyczy spra­wia, że życie sta­je się mdłe. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 marca 2010, 17:01

"Mieć" czy "być"? Za­pew­ne każdy od­po­wie­działby, że "być". Ale życie po­kazu­je jak wiele ludzi wy­jeżdża za gra­nicę po to żeby "mieć", za­miast "być". 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 lutego 2010, 12:19

Cza­sem życie da­je ko­pa na szczęście. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 15 lutego 2010, 12:43

Poczu­cie hu­moru po­maga w każdej sytuacji. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 lutego 2010, 15:58

Carolyyy

Jestem indywidualistka i nonkonformistka. Nie rozumiem innych, a inny nie rozumieja mnie. Wole czytac samotnie w paku niz lazic po centrum handlowym. Slucham "dziwnej" muzyki, czytam "madre" ksiazki i nie ogladam telewizji. W dodatku zawsze mam w glowie wiele dziwnych teorii i trudnych pytan, którymi zadreczam otoczenie. Ludzie uwazaja mnie za dziwaka. A ja po prostu chcesz zyc naprawde! W kwestiach moralnych zawsze mam wiele watpliwosci, jednak buntuje sie na widok niesprawiedliwosci. Wiem, ze istnieje jakis Absolut, jednak nie ufam ludzkim autorytetom. Mój filozof - Søren Aabye Kierkegaard

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carolyyy

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność